måndag 28 maj 2012

Ger (C) upp nu eller??

Jag blev allt lite paff idag när jag läste det här från Per Ankersjö, ordförande i Centerpartiets idéprogramgrupp: http://www.dn.se/debatt/den-politiska-vanstern-ska-inte-styra-miljopolitiken

I mina öron låter det här helt och hållet som "Det där med miljön är en fin grej man kan pyssla med när man har pengar över men just nu har vi det lite kärvt så vi kanske kunde lägga det åt sidan ett tag?"

Och vad är det för svammel om att vi är motvilliga att ändra livsstil på vissa fronter? Per skriver:
Man är benägen att sopsortera, välja grönare energi och i viss mån välja ett miljövänligare transportsätt. Däremot är man mindre benägen att äta mindre kött eller välja bort semesterresor.
Med det ger han själv tre exempel på livsstilsförändringar som vi har genomgått med hjälp av kombinationen informationskampanjer och ekonomiska incitament och två exempel där det inte vidtagits några ekonomiska åtgärder alls och inte heller skett någon förbättring. Vi har fått högre avgifter på osorterat avfall och sänkt skatt på miljöbilar och grön el - vi har då ändrat vårt konsumtionssätt till det bättre. Däremot har vi fått fler lågprisflygbolag som inte behövt betala för utsläppsrätter och som trafikerar flygplatser sponsrade med kommunala och statliga medel och vi har fått billigare kött i hyllorna delvis pga prispress från grannländer med lägre djurhållningskrav - vi har då fortsatt att konsumera skit. Det är väl inga konstigheter med de sambanden, eller? Att det som Per skriver, skulle bero på att det är en alltför radikal livsstilsförändring att dra ned på utlandssemestrandet eller köttätandet är ju rent löjligt. Innan ni ger upp kan ni väl ändå göra ett ärligt försök?

Sen lämnar jag er att fundera över den här sköningen. Jag vet inte om det här är en slutsats som är tänkt att stå för sig själv eller om han fått information från annat håll men Per känner sig tydligen övertygad om att ha funnit meningen med livet, i alla fall för "de flesta människor":
Vi svenskar har fått det bättre och bättre under de senaste hundra åren. De flesta människor får sin drivkraft av att lämna detta liv något rikare än generationen tidigare.
...?Källor:
http://www.dn.se/debatt/den-politiska-vanstern-ska-inte-styra-miljopolitiken
http://www.regeringen.se/sb/d/7039/a/76831
http://www.tv4.se/1.385594/2008/04/20/bidragsmiljoner_haller_liv_i_flyget
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/Flygplatser/bidrag_kommunala_flygplatser_03.pdf?epslanguage=sv

Inga kommentarer: