söndag 5 augusti 2012

Källsortering

Här kommer lite fakta om källsortering som jag har gått runt och funderat på länge men inte tagit mig för att googla fram förrän nu:

Glas går att återvinna hur många gånger som helst. Tyvärr slängs ungefär 10 % av det glas som egentligen skulle återvinnas på grund av felsortering som keramik, porslin, glödlampor och färgat glas bland klart glas. Genom att återvinna glas sparar man på råvarorna sand, soda och kalk och 20 % energi sparas jämfört med vad som används vid nyproduktion. I och med att glas knappt ger någon energi över huvud taget vid förbränning blir materialet ännu viktigare att återvinna.

Metall behåller samma kvalitet och kan i teorin återvinnas oändligt många gånger. Aluminium är väldigt energikrävande att utvinna ur bauxitmalm och genom att återvinna sparar man hela 95 procent av energin. Återvinning av stål sparar 75 procent av energin. I och med att metall, precis som glas, inte ger någon utdelning vid förbränning blir vinsten vid återvinning mycket stor.

Det behövs både olja och naturgas vid tillverkning av plast. Genom att återvinna 1 kilo plast sparar vi 1 liter olja och 2 kilo koldioxidutsläpp. I och med användningen av de icke förnybara råvarorna är det viktigt att man behåller plasten i systemet så länge som möjligt. Plast bidrar, till skillnad från metall och glas, med energi vid förbränning. Men den energi som utvinns är bara hälften av den energi som finns i den mängd olja och naturgas som används vid tillverkningen. 

Matrester är lika bra att energiåtervinna som att röta och båda alternativen är rent energimässigt bättre än att kompostera. Däremot kan man minska transporter genom att ha egen kompost och komposten kan också ge glädje till en naturvän. 

Vid återvinning av pappersfibrer sparas 20 % energi och på ett ton returpapper skonas 14 träd. Pappersfibrer kan återvinnas upp till sju gånger innan det istället energiåtervinns (förbränns). Papper är det material som ger minst miljövinster vid återvinning av de material som räknats upp här, men är fortfarande viktigt att källsortera för att utnyttja pappersfiberns fulla potential. 

 Källa: En miljon små steg

Inga kommentarer: