måndag 19 september 2011

SL rycker på axlarna

Privata bolag som Swebus och Veolia tänker sig att börja med busstrafik för pendlare i Stockholmsregionen efter nyår. Björn Holmberg, stabschef på SL säger till DN:

–Vi ser det mer som avlastning än konkurrens. Om man åker SL eller en annan buss är ointressant.

SL är idag till hälften skattefinansierat. Borde man inte skämmas ganska rejält när man har misslyckats med sitt uppdrag så pass att privata bolag ser en möjlighet att göra ett bättre jobb för stockholmarna till halva priset?

Edit: Usch, jag vill verkligen inte framstå som att jag gillar marknadsanpassad kollektivtrafik. Läs gärna kommentarerna.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Åjo, vi får väl se hur det blir med lönsamheten. I bästa fall kommer det till ett antal busslinjer, i värsta fall tvingas SL lägga ner linjer som redan idag är olönsamma som blir ännu mer olönsamma och folk kommer tvingas att ta bilen i stället för att de privata linjerna inte körs de sträckor som inte är lika attraktiva.

Den största risken är att det blir som i USA och i andra länder där den allmänna kollektivtrafiken blir något som endast nyttjas av socioekonomiskt svaga grupper och där segregationen ökar ännu mer.

Massbilismen kommer bli den stora vinnaren på detta då kollektivtrafiken pga lägre utnyttjande kommer att tvingas höja priserna och endast de som har råd att åka och skaffa bil kommer att kunna åka dit dom vill.

Men det är väl ett sådant samhälle vi vill ha?

Anonym sa...

Hur kommer du fram till halva priset? För du är väl inte så korkad att du jämför SLs totala budget, säger att halva den är skattefinansierad och sedan jämför med ett privat bolag som plockar ut EN lönsam sträckning under rusningstrafik under ett par timmar. Så hur kommer du fram till halva priset och varför ska SL skämmas?
/Markus.

Oliver Oxenfriis sa...

Aj då, jag märker att jag har varit en aning otydlig.

Till att börja med vill jag klargöra att det här inlägget INTE är ett påhejande av avregleringen av kollektivtrafiken. Jag tror tvärtom att det är en väldigt dålig idé att lämna över driften av just kollektivtrafik till marknaden, oavsett om det gäller lokaltrafik eller nationell järnvägstrafik. Min inställning i den frågan kanske framgår lite tydligare i inlägget om medborgarbussen, eller för den delen inlägget från 7:e april om Adelsohns uttalande när han avgick från SJ.

Det jag vänder mig emot här är den nonchalans med vilken SL tycks avfärda det faktum att andra bolag ser möjligheten att driva lönsam trafik där SL inte ens ser möjligheten att driva "halvlönsam" trafik.

Om jag hade uppdraget att tillgodose invånarnas behöv av kollektivtrafik och upptäckte att jag hade missat målgrupper som uppenbarligen var villiga att betala minst 100% av vad det kostar att bedriva trafik hos dem så hade jag sett det som ett stort nederlag och misslyckande. Holmberg använder istället ordet "Avlastning" vilket låter som att han är nöjd med att slippa köra de människorna och få deras pengar.

När jag skriver "halva priset" så resonerar jag så här: Om invånarna (marknaden) är beredda att skjuta till X kronor för att få kollektivtrafik på en sträcka och tex Swebus kan få lönsamhet i detta, då borde rimligen SL klara av att göra det om de fick tillskottet på X kronor från marknaden plus ytterligare X kronor från skattemedel. I det resonemanget förutsätter jag två saker:
1 - att det finns en vilja hos våra folkvalda att bibehålla balansen 50% skattefinansiering av SL's verksamhet.
2 - att våra skattepengar även fortsättningsvis kommer gå endast till SL's verksamhet.
Där kan jag ju ha gjort en blunder, upplys mig gärna i så fall.