torsdag 7 april 2011

Ulf Adelsohn och SJ

Ulf Adelsohn avgår från sin post som styrelseordförande för SJ. På en presskonferens idag så kritiserar han i ganska hårda ordalag hur riksdag och regerings uttalade uppdrag inte synkar med det uppdrag han ser från svenska folket.

Svenska folket vill enligt Adelsohn ha en pålitlig järnvägstrafik till rimliga priser medan riksdag och regerings ställning är att SJ skall arbeta i absolut konkurrens och inte ha några andra krav på sig än lönsamhet. SJ har idag fyra lönsamma linjer och skulle då rimligen lägga ned allt annat om marknadskrafterna skulle råda allena.

Jag håller med Adelsohn till 100%. När gäller att åstadkomma långsiktig och bred samhällsnytta är en fri marknad med enbart ekonomiska vinstintressen inte rätt väg att gå, det gäller oavsett sektor. Det känns bara så märkligt att höra de här tongångarna från en gammal moderatledare, kan det vara så enkelt som att "när Fan blir gammal så blir han religiös"?

[Ekot] [DN]

Inga kommentarer: