lördag 2 februari 2013

"Invandrarfrågan"

Hej Svensson!

När du i en Novus-undersökning svarar att "invandring/integration" är den viktigaste frågan i dagens samhälle, vad är det du syftar på då?

Du har sett alternativen "skola och utbildning" och "sysselsättning/arbetslöshet" och valt bort dessa, du har också valt bort "fördelningspolitik", "utrikespolitik" och "landets ekonomi". Vad anser du ligga i begreppet "invandring/integration", vad är det som du brinner så starkt för och som inte ingår i ovanstående frågor? Vad är det egentligen du vill förbättra?

Frågade du dig varför "invandring/integration" ens finns med som en egen kategori? Känner du till Novus definition på vilka vitt skilda samhällsfaktorer som invandringen påverkar? Skriver du under på just deras definition eller missade du att den blev dig serverad som obestridlig fakta redan i och med frågeställningen?

 / OO

DN: http://www.dn.se/nyheter/politik/novus-invandring-viktigare-for-valjare 

Inga kommentarer: