onsdag 7 november 2012

Om att slänga bort ätbar matIdag läste jag den här artikeln i DN [länk]. Den handlar i korthet om hur mycket mat som slängs bort och artikeln hänvisar bland annat till ett inslag i Aktuellt som handlade om s.k. dumpstring, d.v.s. att leta upp fullt ätbar mat som matbutikerna kastar bort och istället ta den till vara. På en gång så höjs det ilskna röster som pekar ut matbutikerna som ansvariga för allt detta slöseri men det här är faktiskt inte handlarnas fel, det handlar istället om att vi har placerat handlarna mitt i ett felaktigt system.

Uppenbarligen så lönar det sig idag för en butiksinnehavare att kasta bort en pall med potatis där varannan potatis är rutten och varannan är fullt ätbar. Antagligen är det billigare att köpa in en halv ny pall med potatis än att låta en anställd stå och sortera fram de ätbara potatisarna för hand. Antagligen förlorar handlaren också pengar för varje timme som det står en pall med halväcklig potatis i butiken eftersom kunderna som ser den hellre går till någon annan butik med fräschare varor nästa gång. Handlaren blir tvungen att kasta bort potatisen eftersom hen lyder under det ekonomiska system som vi har satt upp.

Problemet är i grunden att vi inte har någon fungerande koppling mellan vårt ekonomiska system och det ekologiska systemet. Hela summan vi betalar för de varor vi köper går till arbetskraft i olika led. När handlaren köper en potatis så betalar hen för att bonden har ägnat sin arbetstid åt att köra traktor på en åker, inte för att jorden har producerat tio potatisar av en sättpotatis plus diverse näringsämnen och solljus. När bonden i sin tur köper diesel till sin traktor så betalar hen för att någon har ägnat sin arbetstid på en oljeplattform, och att någon annan har ägnat sin arbetstid i en tankbilshytt och att någon tredje har ägnat sin arbetstid vid ett skrivbord på Statoil osv. Det finns ingen kostnad som är kopplad till själva naturresursen som finns på "lagret" som är vårt gemensamma jordklot, vår jord är alltså en enda stor gratis godisbutik där den som roffar fortast blir rikast.

Den enda kostnad som idag är kopplad till att utnyttja naturens resurser är kostnaden för vårt eget arbete när vi plockar resurserna ur "lagret". Till en början, när vi plockade från lagret för hand så gick det åt relativt mycket arbetstid till att få ut resurserna som skulle förädlas till produkter, då var det värt att jobba lite extra för att kunna återanvända en befintlig produkt istället för att hämta ut nya resurser från lagret. Med tiden så har vi dock blivit allt mer effektiva och använder nu skördetröskor och räktrålare av allt större format, det innebär att den helt och hållet fiktiva kostnaden för våra naturresurser nu blir allt mindre i takt med att vår teknik utvecklas. Det här systemet försätter oss till slut i en situation där kostnaden för arbetskraften som krävs för att sortera en pall med potatis för hand är högre än kostnaden för den samlade arbetskraft som krävs för att hämta upp ny potatis ur jorden. Hade det t ex funnits ett pris på vad det "kostar" vårt ekologiska system att binda koldioxid i marken och producera ett fat olja eller skapa järnmalm nog att bygga en traktor av så hade alla våra slutprodukter haft priser som var kopplade lika mycket till belastningen av moder jord som belastningen av våra egna ryggar. Då hade vi också haft ekonomiska incitament att utnyttja naturens resurser så klokt och varsamt som möjligt istället för som nu, så fort och lättvinnligt som möjligt.

Problemet är bara, hur får men en hel värld att börja betala för gratis godis?

2 kommentarer:

Emma sa...

http://dumpstr.at/2012/11/01/trasiga-fonster-ekosystemtjanster-och-dumpstring/#comments

Oliver Oxenfriis sa...

Tack! Klart intressant länk.