fredag 15 juni 2012

Friande HD-dom i mangafallet

Högsta domstolen friade idag Simon Lundström som stått åtalad för ringa barnpronografibrott. Simon dömdes tidigare av både tingsrätt och hovrätt pga sitt innehav av mangateckningar men HD ogillar nu åtalet.

Jag har tidigare bloggat om "mangafallet" och barnpornografilagen i stort här: Olagliga serier Jag tror att det beskriver mina egna åsikter ganska väl och tänker inte skriva så mycket mer om dem. Jag är imponerad av HD's arbete, det verkar ha varit svårjobbat till och med för en domstol så det är inte helt lätt för oss vanliga medborgare att veta vad som är lagligt och olagligt alla gånger. Lagar som bygger på att skydda individer är lite lättare att förstå sig på.

I sin dom stödjer sig Högsta domstolen på regeringsformen samt förarbeten till barnpornografilagen när de gör bedömningen att ett fällande pga innehav av overkliga seriebilder skulle innebära en alltför stor begränsnig i yttrande- och informationsfriheten.

Göran Lambertz, domare i HD säger:
"Vi väger yttrandefrihetsintresset mot det ändamål man angett när man kriminaliserar. Ändamålet är att skydda barn mot sexuella övergrepp och den kränkning som barnpornografi innebär. Men det ändamålet är mycket uttunnat när det gäller icke verklighetstrogna teckningar. Då framstår det som oproportionerligt att döma teckningar som inte är verklighetstrogna."

När det gäller en av de 39 bilderna så anses den vara mer verklighetstrogen än de övriga och innehav skulle i sig kunna vara straffbart. HD anser dock att det mot bakgrund av att Simon Lundström är expert på och arbetar med japansk kultur och mangserier är försvarligt att en sån bild ingår i en större samling. Simon Lundström själv säger sig inte veta vilken bild de syftar på, då den enda "hyfsat verklighetstrogna" bild han kan dra sig till minnes är en bild som blev friad redan i hovrätten.

Domen
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2012/2012-06-15%20B%20990-11%20Dom.pdf

Analyser och reaktioner
Mårten Schultz, juridikprofessor
http://www.dn.se/kultur-noje/skickligt-kringga-orimliga-konsekvenser
 
Simon Lundström, friad
http://svt.se/kultur/en-seger-for-rim-och-reson

Ulrika Knutsson, f.d ordf. Publicistklubben
http://svt.se/kultur/det-ar-fantastiskt-det-ar-stralande

Åsa Järnhäll Olsson och Johanna Järnhäll, grundare av föreningen Barnkraft
http://blogg.svt.se/debatt/2012/06/15/helt-fel-av-hd-att-fria/  

Div "experter" och polis
http://svt.se/nyheter/sverige/friande-dom-valkomnas-av-experter
 

Inga kommentarer: