fredag 8 augusti 2008

Projekt Innerhall

Mr handyman i full mundering. Här ska arbetas medelst händer!

Inga kommentarer: